Сценарій свята англійською мовою для учнів 9-11 класів “Shakespeare Festival”

images

Мета: ознайомитися з життям і творчістю великого поета, деякими його сонетами в оригіналі і перекладах;  практикувати навички монологічного мовлення; тренувати уміння виразного читання сонетів, розвивати комунікативні компетенції, виховувати любов до літератури країни мови, що вивчається; розвивати естетичний смак.
Обладнаня: портрет В. Шекспіра, комп’ютер, проектор, екран, камін, стіл.

Хід заходу:
Камін. Стіл. Квіти. Свічки. Чорнильниця. Гусине перо на листку паперу. Театральна маска. Темрява. Музика «Шекспир» групи “Любовные истории”. Танець в театральних масках . Учень в ролі Шекспіра сидить і пише. Музика стихає.
He was not of an age and of all time.
Він – поза часом.
He is the most famous poet and playwright.
Він – найбільш відомий поет і драматург у світі.
This is William Shakespeare.
Це – Вільям Шекспір.
He wrote about love: the most victorious and eternal.
Він писав про любов: любов вічну й всепереможну.
Love… the most furious and pained.
Любов … шалену і страждальну.
Love … the most infinite and pure.
Любов … безмежну і чисту.

Знову танцюють на приспів і зникають. Залишається Шекспір. Пише і думає. На фоні музики.
Compere 1: It is midnight but nobody wants to sleep. Words, phrases overwhelm the mind, the heart. Someone wants to write everything, someone doesn`t want to miss anything… Everything is important. May be in such a way  William Shakespeare from England forgot about the time and noisy company of friends-actors who had been celebrating the end of the performance.

Compere 2: Дванадцята година ночі, а спати зовсім не хочеться. Слова і фрази переповнюють ум і серце, і все хочеться занотувати, нічого не пропустити… Все важливо, все необхідно… Можливо, так, забувши про все і залишивши галасливу компанію друзів-акторів, які святкують закінчення чергового спектаклю, не помічаючи плину часу, багато-багато років тому в далекій Англії творив свої безсмертні п’єси великий Вільям Шекспір.

Compere3: (або за сценою).
Не треба заздрити Шекспіру,
Він жив у дуже темний час,
Кров з ешафотів бризкала на сцену
Вони писали кожен свою п’єсу:
Шекспір – свою, а королева – іншу.
Протистояння генія і влади
Слух королівський ласий на руладу.

На фоні музики слова і презентація  про Шекспіра
Compere 4: «All the world is a stage»;  «To be or not to be? That is a question». These quotations are from Shakespeare`s plays are known all over the world. The last half of the 16th and the beginning of the 17th centuries are the Golden Age of the English literature. It was the time of the English Renaissance, and sometimes is called «The Age of Shakespeare». It is the time of ladies and cavaliers.

Compere 1: «Весь світ – театр», «Бути чи не бути? Ось у чому питання» Це всесвітньо відомі вислови. Друга половина 16 ст. і поч.. 17 ст. – це «Золота доба  англійської літератури». Це був час Англійського Ренесансу, який іноді називають епохою Шекспіра. Це час придворних дам і кавалерів, реверансів і менуетів.

Англійський старовинний танець з Шекспіром
Compere 2: William  was born on April, 23, 1564, in the town of Stratford-on-Avon. His father,  John Shakespeare,  a dealer of wool and leather. He was respected figure in Stratford. His mother, Mary Arden, was the  daughter of local, land-owner. In his childhood William went to the Stratford grammar school.

Compere 3: When Shakespeare was 18 he married Anne Hathaway, a farmer`s daughter, who was eight years older than himself. In 1583 Susanna, their first child, was born and then twins, Hamlet and Judith. Later Shakespeare left for London.

Compere 4: В. Шекспір народився 23 квітня 1564 року у місті Стретфорді-на-Ейвоні. Його батько, Джон Шекспір,  був продавцем вовни і шкіри. Його поважали у місті. Мати, Мері Арден, була дочкою місцевого землевласника. В дитинстві Шекспір відвідував Стретфордську граматичну школу. У віці 18 років він одружився на дочці фермера, Анні Хетевей, яка народила йому дочку Сузанну та Близнюків, Юдифа та Гамлета. Пізніше Шекспір від’їжджає до Лондона.

Compere 1: In London Shakespeare became the playwright of the famous Globe Theatre. He was also an actor, but obviously not a first-rate one. But Shakespeare`s experience as an actor helped him  in the writing of his plays.

Compere 2: Although London was Shakespeare`s home, but he often visited Stratford-on-Avon, where his family continued to live. In 1597 he  bought the largest house in Stratford. And the last years of his life he spent in his native town. William Shakespeare  died in his birthday on the 23d of April, 1616 when he was 52. He was buried  in the church of Stratford. Four lines are inscribed on it.

Good friend, for Jesus’ sake forbear
To dig the dust enclosed here.
Blest be the man that spares these stones
And curst be he that moves my bones.

Compere 3:Лондоні  Шекспір став драматургом відомого театру «Глобус». Також, він був актором, а от головних ролей не грав. Але акторський досвід Шекспіра дуже допоміг йому у написанні п’єс.
Хоча Лондон став йому домом, він часто відвідував Стретфорд-на-Ейвоні, де продовжувала жити його сім’я. У 1597 році він купив найбільший будинок у Стретфорді. Останні роки свого життя він провів у рідному містечку.
Помер Вільям Шекспір 23 квітня 1616, у день свого народження, коли йому виповнилося 52 роки. За волею самого драматурга його поховано у Стретфордській церкві, а не у Вестмінстерському Абатстві. Чотири рядки висічено на його могильній плиті: «Добрий друже, в ім’я Ісуса, не вилучай праху похороненого тут. І благословенний нехай буде той, хто не торкнеться каміння. Нехай буде проклятий той, хто потурбує мої кості».

Shakespeare: (бере книгу сонетів, на фоні музики)

I got acquainted with Emily Lanye when she was 24. I was 6 years older than she. It was a dangerous woman – she changed very often.  She was like a little girl. It was fashionable to create blue-eyes women but I wrote about her: dark-skinned, black-eyed and black-haired woman. I was surprised that people didn`t think that Emily was beautiful but  she was not ideal. But if there were not this woman I hadn`t written my sonnets. So, I adore my Dark Lady. Кладе на столик книгу і запалює свічку

Shakespeare: Я познайомився з Емілією Лан’є, коли їй виповнилося 24. Я був на 6 років старший за неї. Це була демонічна жінка, яка постійно змінювалась і була схожа на маленьку дівчинку. Я не зважав на модну літературу, яка зображала блакитнооких красунь-блондинок. Я писав тільки про неї: смугляву, чорнооку і  чорноволосу. Я обожнював мою Смагляву Красуню.

Шекспір стає на коліно і дарує троянду. Виходить Смаглява Красуня
Dark Lady: I am Emily Lanye. Although I have a blond hair, please, believe me, all these sonnets are about me. (Звертається до Шекспіра) Didn`t you see me in your dreams? Wasn`t my image before you when you started to write?..

Dark Lady: Я – Емілі Лан’є. І хоча я білявка, повірте, ці сонети про мене. Хіба ж не мене ти бачив у снах, хіба ж не мій образ стояв перед тобою, коли ночами ти брався за перо?..

130 сонет

My mistress’ eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips’ red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
I love to hear her speak, yet well I know
That music hath a far more pleasing sound.
I grant I never saw a goddess go;
My mistress when she walks treads on the ground.
And yet, by heaven, I think my love as rare
As any she belied with false compare.

Звучить пісня під російський переклад і Смаглява Красуня танцює
130 сонет

Её глаза на звёзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И чёрной проволокой вьется прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

Compere 1: Shakespeare`s Hamlet is a great tragedy. The  story of revenge, jealousy, power and money worship. The action takes place in Denmark and Norway.  It was the time of tyranny of kings, wars between brothers. The central part of this tragedy is love. So, can you hear the sound of the pipe? It is the sound of misfortune. The King from Elsynora died in a strange way. It is a mystery.

Compere 2: Sh-sh-sh! The new king is coming! The new king is with the old wife. Yes, the world overturned.

Compere 3: Шекспірівський Гамлет – це велика трагедія. Це історія про помсту,ревнощі та поклоніння силі і грошам. Дія відбувається Данії та Норвегії в часи монархічної тиранії і братовбивчих війн. Центральне місце в трагедії посідає любов.
Чи чуєте ви звук труби, це звук біди! Король із Ельсинори загинув дивним чином. Смерть його дуже таємнича. Тихіше, тихіше!  Новий  король іде. Новий король зі старою дружиною. Так.  Світ перевернувся.

Ophelia. My Lord, I have remembrances of yours. I pray you.

Hamlet. Are you fair?

Ophelia. What means you lordship?

Hamlet. That if you be honest and fair, your honesty should admit no discourse to your beauty.

Ophelia. Could beauty, my lord, have better commerce that with honesty.

Hamlet. The force of honesty can translate beauty into his likeness. I did love you once.

Ophelia. Indeed, my lord, you made me believe so.

Song
Let me call you sweetheart
I`m in live with you.
Let me hear you whisper
That you love me too.
Keep the love light glowing
In your eyes so true.
Let me call you sweetheart
I`m in live with you.

Йдуть разом за руки із залу

Compere 4: «Othello, the Moor of Venice». A story in which reason is guided by passion.

Compere 5: «Отелло,  Веніціанський  Мавр». Це історія, в якій здоровий глузд керується пристрастями.

Desdemona. Who is there?

Othello. It`s me. Have you prayed tonight, Desdemona?

Desdemona. Ay, my Lord. What`s the matter?

Othello. That handkerchief which I so loved and gave thee, you gave it to Cassio.

Desdemona. No by my life and soul.

Othello. I would not kill thy soul.

Desdemona. Talk you of killing?

Othello. Ay. I do. O, Lord, have mercy on me. I say a men.

Desdemona. And have you mercy, too: I never did offend you in my life, never loved Cassio. I never gave him token.

Othello. By heaven, I saw my handkerchief in his hand.

Desdemona. I never gave it him. Let him confess the truth.

Отелло і Дездемона йдуть, виходить ведуча
Compere 1: Othello is so naive that he believed in treachery. Othello kills Desdemona. He found out the truth and he kills himself.

Compere 2: Отелло такий наївний, що він повірив у зраду. Він вбиває Дездемону, але дізнавшись правду, Отелло вбиває себе.

Shakespeare. Evening. Winter. It is a warm and cosy room. Merry sparks of fire are playing in the fireplace. Shakespeare writes a letter to his friend Count Soungampton. This is the anthem of love.

Compere 3: Зима. Вечір. Тепла і затишна кімната. Веселі іскорки вогню виграють у комині. Шекспір пише листа своєму другові графу Саунтгемптону.

Shakespeare. (запалює свічки, пише і думає)
«My dear friend, I decided to write the play «Romeo and Juliet» about love of two young people. This is the anthem of great feelings. Their families are the biggest enemies. The end of this play is unexpected.  Romeo and Juliet die. Now this play is very popular.
Compere 4: «Мій друже! Я написав п’єсу «Ромео і Джульєтта» про любов двох молодих людей з ворогуючих сімей. Це – справжній гімн великим почуттям. Зараз ця п’єса стала дуже популярною.

Танець двох сімей Капулетті і Монтеккі під пісню «Вы – в Вероне». Сім’ї зупиняються і стоять, виходять дві дівчини у червоному і говорять):
They lived in Verona.
They died in Verona.
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
Коханців двоє щирих,запальних
Ворожі ті утроби породили;
Нещастя сталося у сім’ях тих,
Вони одвічні звади припинили.
Життя коротке і сумну любов,
Трагічну смерть, що потрясла родини,
Як змила ту ненависть чиста кров,
Ми вам покажемо за ці хвилини.
Даруйте нам недоліки пера,

Разом. Всі хиби виправить старанна гра.

Juliet: My only love sprung from my only hate!
Too early seen unknown, and known too late!
Prodigious birth of love it is to me,
That I must love a loathed enemy.

Romeo: Now old desire doth in his deathbed lie,
And young affection gapes to be his heir;
That fair for which love groan’d for, and would die,
With tender Juliet match’d, is now not fair.

Juliet: O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name; Or, if thou wilt not, be but sworn my love, And I’ll no longer be a Capulet.

Romeo: What’s Montague? It is nor hand, nor foot, Nor arm, nor face, nor any other part Belonging to a man. O, be some other name! What’s in a name? That which we call a rose By any other name would smell as sweet;
Romeo: Call me but love, and I’ll be new baptized.
Henceforth I never will be Romeo.
My name is hateful to myself
Because it is an enemy to thee.

Танець Ромео і Джульєтти
Compere 1: More than four centuries have passed, filled with great events, generations of men have come and gone, but his plays are still performed and will probably be performed for many years. People in different countries study them, and each generation makes new discoveries.

Compere 2: Більше ніж чотири століття пройшло, сповнених подіями, багато поколінь приходило і зникало, але п’єси все ще показують у театрах і будуть показувати.

Парад шекспірівських героїв. Під музику «Короли ночной Вероны» виходять усі учасники дійства і танцюють флешмоб
Compere 3: From Shakespeare`s plays it is understandable for us:
We must fight for our happiness.
З шекспірівських творів зрозуміло, що кожен повинен боротися за своє щастя.

Compere 4: Power and love are not synonyms. You can buy power but not love.
Влада і любов – це не синоніми, Ти можеш купити владу, але не любов.

Compere 1: Love is above money and death.
Любов – понад гроші і смерть.

Compere 2: Don`t be afraid to tell the truth. It is the only way out.
Не бійся казати правду. Це єдиний вихід із ситуації.

Як що Вам сподобався цей сценарій, можете віддячити мені, натиснувши на рекламу в лівому стовпчику.

Поділитися:
Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *