Транслітерація

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 55

Український алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аa Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
Бб Bb Борщагівка
Борисенко
Borshchahivka
Borysenko
Вв Vv Вінниця
Володимир
Vinnytsia
Volodymyr
Гг Hh Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghurskyi
Ґґ Gg Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
Дд Dd Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее Ee Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
Єє Yeie на початкуслова
в іншихпозиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп’є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
Жж Zh zh Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз Zz Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии Yy Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
Іі Ii Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
Її

Yi

i

на початкуслова
в іншихпозиціях
Їжакевич
Кадиївка
Мар’їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine
Йй

Y

i

на початкуслова
в іншихпозиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
Кк Kk Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
Лл Ll Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
Мм Mm Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
Нн Nn Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliia
Оо Oo Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
Пп Pp Полтава
Петро
Poltava
Petro
Рр Rr Решетилівка
Рибчинський
Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс Ss Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
Тт Tt Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
Уу Uu Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
Фф Ff Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
Хх Kh kh Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
Цц Ts ts Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
Чч Ch ch Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
Шш Sh sh Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
Щщ Shch shch Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
Юю

Yu

iu

на початкуслова
в іншихпозиціях

Юрій

Корюківка

Yurii

Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початкуслова
в іншихпозиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам’янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia

Примітка: 1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh”
(наприклад, Згорани – Zghorany, Розгон – Rozghon) на
відміну від “zh” – відповідника української літери “ж”.

 1. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.
 2. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних
  назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери
  латиницею.

 

Особливості перекладу комп’ютерних термінів на українську мову

Для комп’ютерної лексики характерне застосування мовної гри і засобів мовної експресії.

Причини запозичення з англійської мови зумовлені розвитком комп’ютерних технологій в англомовних країнах, а саме – у США.

Для перекладу комп’ютерної термінології використовують декілька шляхів перекладу. Ми визначили чотири основних:

 1. Транскодування.
 2. Калькування.
 3. Описовий переклад.
 4. Еквівалентний переклад.

Транскодування

Цей засіб перекладу термінологічних одиниць використовується, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. Транскодування неологізмів відбувається в перекладі в тих випадках, коли в культурі і, зокрема, науці країни мови перекладу відсутнє відповідне поняття і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали зміст поняття і відповідали вимогам до термінотворення.

Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін у мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського або давньогрецького походження. Транскодування поділяється на чотири підвиди. Розглянемо кожен із них окремо:

Транслітерація:

 • buffer – буфер;
 • commutator – комутатор;
 • conflict – конфлікт;
 • decoder – декодер;
 • indicator – індикатор;
 • laser – лазер;
 • monitor – монітор;
 • multimedia – мультимедіа;
 • operator – оператор;
 • plotter – плотер;
 • port – порт;
 • portal – портал;
 • printer – принтер;
 • processor – процесор;
 • scanner – сканер.
 • server – сервер;
 • status – статус;

Окрім того потрібно зазначити певні особливості перекладу цих термінологізмів:

 1. Подвоєння приголосних між голосними не передається, як, для прикладу, у слові «комутатор».
 2. Літера «r» у кінці зазвичай передається, незалежно від того, чи вимовляється вона у слові-оригіналі, для прикладу, «монітор».

Транскрибування:

 • browser – браузер;
 • cartridge – картридж;
 • cluster – кластер;
 • computer – комп’ютер;
 • display – дисплей;
 • driver – драйвер;
 • provider – провайдер;
 • site – сайт;
 • toner – тонер;
 • user – юзер.

Для цього засобу перекладу властива така особливість при перекладі українською мовою, як передача в будь якому випадку літери «r», для прикладу, «драйвер».

Змішане транскодування:

 • adaptor – адаптор;
 • chat – чат;
 • chipset – чіпсет;
 • chorus – хорус;
 • codex – кодекс;
 • device – девайс;
 • interface – інтерфейс;
 • on-line – он-лайн;
 • organizer – органайзер.

Особливістю цього виду транскодування є використання транскрибування з елементами транслітерації і навпаки.

Адаптоване транскодування:

 • card – карта;
 • command – команда;
 • domain – домен;
 • implementation – імплементація
 • matrix – матриця;
 • menu – меню;
 • profile – профіль;
 • viewer – в’юер.

Еквівалентний переклад

Якщо, при перекладі значення англійського слова повністю співпадає зі значенням українського, то цей засіб перекладу називають еквівалентним. Цей вид перекладу є доволі поширеним при перекладі англійських комп’ютерних термінологізмів, хоча в українській мові існує не така вже й велика кількість слів-відповідників у цій сфері. Ось декілька прикладів еквівалентного перекладу:

 • bar – панель;
 • desktop – робочий стіл;
 • drive – дисковод;
 • error – помилка;
 • keyboard – клавіатура;
 • lock – блокування;
 • memory – пам’ять;
 • message – повідомлення;
 • mode – режим;
 • mouse – маніпулятор;
 • network – мережа;
 • notepad – записна книжка;
 • pitch – рівень, висота;
 • screen – екран;
Поділитися:
Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *