Методичні рекомендації щодо роботи з тестовими завданнями з іноземних мов

Частини тесту ( за видами мовленнєвої діяльності)

  • Читання
  • Використання мови
  • Письмо

Загальна кількість завдань тесту – 43
На виконання тесту відведено 120 хвилин


скачанные файлыОрієнтовна тематика завдань із читання та письма

1. Особа та її характеристика.
2. Будинок. Житло.
3. Опис місцевості.
4. Повсякденне життя.
5. Стосунки з людьми.
6. Спілкування в сім’ї та школі.
7. Відпочинок, розваги та захоплення.
8. Подорожі та поїздки.
9. Сфера послуг.
10. Вивчення мови.
11. Література.
12. Країна, мова якої вивчається, її географічні та природні особливості,
визначні місця, видатні особистості.
13. Природа та охорона навколишнього середовища.
14. Науково-технічний прогрес.
15. Сучасний світ професій.
16. Засоби масової інформації та інформаційні технології в сучасному
світі.

скачанные файлы (1)

Як побудовано тест?
Частина «Читання» містить тестові завдання закритого типу таких форм:
завдання на встановлення відповідності;
завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на заповнення пропусків.
У частині тесту «Читання» використовуються різнопланові тексти, усі вони є аутентичними, тобто такими, що були написані носіями відповідної іноземної мови та використовувалися в інформаційному полі, у якому дана мова вживається у повсякденному житті, діловому спілкуванні
тощо.
Мета перевірки цього виду мовленнєвої діяльності – оцінити вміння читати та розуміти аутентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу.
Частина «Використання мови» містить тестові завдання закритого типу такої форми, як завдання на заповнення пропусків, які сформовані для перевірки лексико – граматичних навичок та засвоєння системних знань про мову.
Мета контролю цього виду мовленнєвої діяльності – перевірити вміння розрізняти значення окремих лексичних одиниць, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту.
Частина «Письмо» передбачає створення власного висловлення в письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій. У цій частині тесту перевіряється рівень сформованості в учнів навичок і вмінь, необхідних для вирішення у письмовій формі комунікативних завдань,
пов’язаних із повсякденним життям. Вам може бути запропоновано написати коротке повідомлення, вітальну листівку, лист (особистого характеру чи офіційний), статтю до шкільної стінгазети, заповнити анкету тощо.

скачанные файлы (2)Тест містить завдання таких форм:
• Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланк відповідей А.
Як виконувати:
–  Уважно прочитайте запитання (або твердження, що потрібно
закінчити) й варіанти відповідей до них, а потім прогляньте текст.
– Запитання (або твердження, що потрібно закінчити) до тексту в
завданнях з вибором однієї правильної відповіді розміщені в тому ж порядку, що й інформація в тексті. Тому спочатку визначте, якої частини тексту стосується кожне запитання (твердження).
–  Поверніться до початку тексту та, уважно перечитуючи кожну
визначену відповідно до запитань частину, підкресліть речення
(вислови), що містять правильну відповідь.
– Намагайтеся зрозуміти зміст прочитаного, а не шукати в тексті ті самі слова (фрази), що й у запитаннях або у твердженнях, що
потрібно закінчити. Зазвичай при формулюванні запитань використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази.
–  Позначте правильну відповідь серед запропонованих варіантів, виключивши неправильні.
Завдання на встановлення відповідності .У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуацій до оголошень/текстів.
Встановлюючи відповідність, Ви маєте справу із загальним
розумінням прочитаного. Це означає, що Вам не потрібно розуміти кожне слово у кожному тексті, а лише основний зміст прочитаного в тій мірі, наскільки це потрібно, щоб
знайти правильну відповідь. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А. Ця форма зустрічається у всіх тестах з іноземних мов, окрім французької.
Як виконувати:
–  Спочатку читайте заголовки, твердження, а потім текст або частини тексту.
– Якщо вам необхідно встановити відповідність між запитаннями та відповідями, намагайтеся знайти частину тексту, у якій міститься відповідь на конкретне окреме запитання.
–  Пам’ятайте, що серед запропонованих вам заголовків (тверджень, ситуацій) є додаткові три заголовки (твердження, ситуації), що не можуть бути правильними відповідями.
– Зазвичай у формулюванні заголовків (тверджень, ситуацій)
використовуються синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази.
Тому не треба шукати у відповідях ті самі слова, що й у заголовках (твердженнях, ситуаціях).

• завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання цієї форми передбачають вміння правильно використовувати лексичні одиниці, розрізняти значення окремих лексичних одиниць та уміння правильно
використовувати відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова – зв’язки, іменники, прикметники тощо). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
Як виконувати:
–  Щоб зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски.
– Уважно прочитайте слова (словосполучення), які потрібно вставити
в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх.

–  Перш ніж обрати правильну відповідь, проаналізуйте граматичні
форми, що передують пропуску або розташовані одразу за ним.
– Не забувайте, що вибрані вами форми слова (словосполучення) повинні підходити за граматичною структурою до речення, у яке ви їх вставляєте.
завдання з розгорнутою відповіддю .
Такі завдання передбачають створення власного висловлення у письмовій формі.
Як виконувати:
Під час виконання завдання на створення власного висловлення у письмовій формі
зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлення, правильність використання лексики та граматики , а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).
– Уважно прочитайте повністю умову завдання (комунікативну ситуацію), щоб з’ясувати, якого типу висловлення Вам необхідно створити.
– Складіть план свого висловлення, продумайте елементи оформлення
відповідно до формату (привітання, звернення, заключні фрази тощо).
–  Виберіть стиль написання відповідно до типу висловлення.
–  Напишіть висловлення на чернетці.
– Не забудьте поділити текст на абзаци відповідно до його змісту.
– Перечитайте написаний Вами текст і переконайтеся, що в ньому
відсутні помилки. Зверніть увагу на зв’язок між абзацами (реченнями в абзацах), внесіть за потреби корективи.
– Перепишіть текст висловлення на бланк Б. Пам’ятайте, що обсяг письмового висловлення обмежений місцем на бланку Б.

За виконання завдань можна отримати:
За завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал;
За завдання на встановлення відповідності – 0 – 1 тестовий бал;
За завдання на заповнення пропусків у тексті- 0 – 1 тестовий бал;
За завдання з розгорнутою відповіддю- 0 – 14 тестових балів;
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з іноземних мов – 56
imagesЯк працювати над тестом?
Насамперед опрацюйте необхідний навчальний матеріал за програмою зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Для тренування навичок та вмінь читання використовуйте тексти із аутентичних джерел (іншомовних газет та журналів, навчальних посібників та зразків художньої літератури). Для формування навичок та вмінь писемного мовлення намагайтеся якомога частіше виконувати письмові роботи відповідної форми та аналізувати їх.
Виконуючи завдання тесту, уважно читайте умову та ознайомлюйтесь із зразком виконання завдання даної форми. Перечитуйте всі подані варіанти відповіді і лише тоді обирайте остаточний варіант.
Під час виконання завдань ви можете використовувати вільні місця в тексті, з яким ви працюєте, або вільні від тексту місця в зошиті.
Завершивши роботу над завданнями у тестовому зошиті, позначте хрестиками обрані вами варіанти відповідей у бланку відповідей.
Виконуючи завдання на створення власного висловлення у письмовій формі, зверніть увагу на змістове наповнення, логічний зв’язок між частинами висловлення, правильність використання лексики та граматики, а також оформлення повідомлення відповідно до формату (особистий лист, діловий лист тощо).
Пам’ятайте про те, що час, відведений на виконання завдань, ви
розподіляєте самостійно. Тому спочатку виконайте завдання, які не викликають у вас сумнівів, а потім перейдіть до складніших. Розрахуйте час для перенесення відповідей на бланк А та написання тексту висловлення на бланк Б.
Бажаємо успіхів!

Поділитися:
Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *